Tłumaczenia techniczne – nie są tylko słowami

Czego dotyczą techniczne tłumaczenia?

Wiele osób słyszało o tłumaczeniach technicznych, ale tak naprawdę mało kto wie czego one dokładnie dotyczą. Okazuje się, że tłumaczenia techniczne dotyczą przekładu tekstów o tematyce technologicznej, budowlanej, motoryzacyjnej jak i także rolniczej. Do materiałów najpopularniejszych, które są poddawane technicznym tłumaczeniom należą z całą pewnością informacyjne broszury, instrukcje obsługi maszyn, katalogi, kart produktów czy też wszelkiego rodzaju techniczne specyfikacje.

Kto zajmuje się tłumaczeniami technicznymi?

W zależności od konkretnego rodzaju tekstów dobierany jest tłumacz, który posiada odpowiednią wiedzę jak i także odpowiednie doświadczenie. Bardzo często wykonawcami technicznych tłumaczeń są osoby, które posiadają inżynieryjne wykształcenie jak i także potwierdzoną znajomość języka. Kluczową rolę odgrywa jest praktyka. W przypadku technicznych tłumaczeń tłumacz cały czas musi się dokształcać. Obowiązkowo musi być na bieżąco z daną branżą, która jest jego specjalizacją oraz poszerzać umiejętności z zakresu technicznego przekładu. Dodatkowo także musi znać specjalistyczną terminologię z danej branży. Bardzo ważne jest, aby każdy z projektów był przydzielany do konkretnego wykonawcy.

W technicznych tłumaczeniach ważne także graficzne elementy.

Dla technicznych tłumaczeń bardzo charakterystyczne jest to, że występuje w nich wiele graficznych elementów. Przecież tłumaczenie na przykład instrukcji obsługi zupełnie nie jest możliwe bez ilustracji czy też bez grafik. Także nie bez znaczenia jest tutaj także nowa technologia. Biuro tłumaczeń pracować powinno na oprogramowaniu, które wspiera tłumaczenie. Programy tego typu pozwalają kilku osobom pracować nad jednym projektem. Wszystkie osoby mogą się zatem pochylić nad wysoką jakością oraz na spójnością tekstów. Gdy zamawia się techniczne tłumaczenia, to należy także zwrócić uwagę na format dokumentu oraz poprosić o wycenę. Czasem teksty muszą być poddane edycji dodatkowej.